BOSCH GST 700 PROFESSIONAL CORDED JIGSAW 500W | 1,450 – 3,200 SPM ( GST700 )
BOSCH GST 700 PROFESSIONAL CORDED JIGSAW 500W | 1,450 – 3,200 SPM ( GST700 )
重型线据
重型线据
圆锯(GKS7000)
圆锯(GKS7000)
优质高性能多功能切割锯组套
优质高性能多功能切割锯组套
Dremel 切割锯
Dremel 切割锯
线据(GST 80 PBE)
线据(GST 80 PBE)
150mm 往复式电锯 600W 240V
150mm 往复式电锯 600W 240V
185mm/1350W 激光定位木工电圆锯
185mm/1350W 激光定位木工电圆锯
Switch To Desktop Version